• icon-fb
  • #
Thứ bảy - Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Kết quả hoạt động

Dưới sự chỉ đạo của Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, UBND Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên đã có những định hướng đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, phát huy truyền thống vốn có của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên trong sản xuất kinh doanh đã vượt qua những khó khăn vất vả để không ngừng vươn lên đạt những thành tích to lớn trong những năm gần đây: