Gói thầu NPP/PBC1-CP3

In

 

 

quoc-lo-10

Gói thầu NPP/PBC1-CP3 Km 0+00 – Km 141+760 Quốc Lộ 10
Địa điểm: Quốc lộ 10 - Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: