Công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2018

In

IMG 6285

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

 

Trong các ngày từ 3 đến 6/8/2018 Công ty mẹ - Tổng công ty đã tổ chức huấn luyện AT,VSLĐ định kỳ năm 2018 cho các đối tượng là: Người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và người làm công tác AT,VSLĐ, đợt huấn luyện đã có trên 200 cán bộ tham gia.

 

IMG 6285

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: