udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ tư  -  

KHỐI PHÒNG BAN

Phòng Công nghệ BIM

Email In PDF.

Phòng công nghê BIM (Building Information Modeling) – Tổng công ty UDIC có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ BIM vào quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chi tiết...
 

Phòng Tổ chức quản trị hành chính

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Quản trị - Hành chính:

Phòng Tổ chức Quản trị Hành Chính Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý; quy hoạch và sử dụng cán bộ; quản lý công tác lao động, quản lý hành chính của Tổng công ty, thi đua khen thưởng, an ninh quốc phòng, quản lý hành chính của văn phòng Tổng công ty, thi đua khen thưởng, an ninh quốc phòng, bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng … để đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Tổng công ty.

 

Chi tiết...
 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình tổng thầu, nhận thầu của Tổng Công ty.

 

Chi tiết...
 

Phòng đầu tư phát triển

Email In PDF.

 Chức năng nhiệm vụ của phòng Đầu tư Phát triển:

Phòng Đầu tư phát triển - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý về đầu tư xây dựng của Tổng Công ty với tư cách chủ quản đầu tư đối với các dự án đầu tư của Công ty thành viên và tư cách chủ đầu tư đối với các dự án Công ty Mẹ. Trực tiếp tham mưu về các lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; khu đô thị mới; klhu công nghiệp và phụ trợ; công trình hạ tầng; công trình công nghiệp, dân dụng…; xây dựng các chương trình và kế hoạch quảng cáo, khuyến mại, tổ chức kinh doanh bất động sản tại các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Mẹ theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thị trường để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Chi tiết...
 

Phòng Tài chính - kế toán

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán: Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực hạch toán kế toán thống kê, bảo đảm các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Chi tiết...
 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Công nghệ: Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật – công nghệ, công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Tổng Công ty.

 

Chi tiết...
 

Ban Quản lý dự án I

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án:

Ban quản lý dự án thuộc Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ làm chủ đầu tư. 

Chi tiết...
 

Ban Quản lý dự án I I

Email In PDF.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án 2 

 

Ban quản lí dự án 2 có nhiệm vụ giúp Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ là chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty về nhiệm vụ, quyền hạn những dự án được giao

Chi tiết...
 

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

Email In PDF.

          Chức năng

Là đầu mối thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể Tổng Công ty trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty; trực tiếp giúp việc Ban thương vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Đoàn thể cả Tổng Công ty trong các lĩnh vực công tác Đảng, Đoàn thể theo Điều lệ của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Tổng Công ty.

Chi tiết...
 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Khối phòng ban

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn