logomauUDIC English

sloganen

Tiếng Việt (Vietnamese)
Wednesday  -  

KHỐI PHÒNG BAN

Phòng Công nghệ BIM

E-mail Print PDF

Phòng công nghê BIM (Building Information Modeling) – Tổng công ty UDIC có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ BIM vào quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Read more...
 

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

E-mail Print PDF

          Chức năng

Là đầu mối thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể Tổng Công ty trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty; trực tiếp giúp việc Ban thương vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Đoàn thể cả Tổng Công ty trong các lĩnh vực công tác Đảng, Đoàn thể theo Điều lệ của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Tổng Công ty.

Read more...
 

Phòng Tổ chức quản trị hành chính

E-mail Print PDF

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Quản trị - Hành chính:

Phòng Tổ chức Quản trị Hành Chính Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý; quy hoạch và sử dụng cán bộ; quản lý công tác lao động, quản lý hành chính của Tổng công ty, thi đua khen thưởng, an ninh quốc phòng, quản lý hành chính của văn phòng Tổng công ty, thi đua khen thưởng, an ninh quốc phòng, bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng … để đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Tổng công ty.

 

Read more...
 

Ban Quản lý dự án I I

E-mail Print PDF

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án 2 

 

Ban quản lí dự án 2 có nhiệm vụ giúp Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ là chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty về nhiệm vụ, quyền hạn những dự án được giao

Read more...
 

Ban Quản lý dự án I

E-mail Print PDF

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án:

Ban quản lý dự án thuộc Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ làm chủ đầu tư. 

Read more...
 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

E-mail Print PDF

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Công nghệ: Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật – công nghệ, công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Tổng Công ty.

 

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Loginemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ About us Organizational structure Departments block

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

 • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
 • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
 • Fax: (84-4) 3773 1544
 • Website: www.udic.com.vn